nišparas

nišparas
×nišpãras sm. (2) 1. žr. mišparas: Vieną vakarą, kad buvo nišparas, atėjo ir jis, pasilipo ant viškų (pas vargonus) ir pasislėpė BsPII45. 2. popiečio metas, pavakarys: Nišparo adynoj ŽCh247. Šitas atgrįžo jopi kaip ant nišparo BB1Moz8,11.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • nišparai — ×nišpãrai sm. pl. (2), nišparaĩ (3b) žr. nišparas 1: Po nišparų dūšelės renkasi į bažnyčią BsV116. Ėjo ant nišparų̃ ir rado gulint ant kelio Smn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vargonai — vargõnai sm. pl. (2) KBII60, K, J, Rtr, LVIV478, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, MuzŽ, vargonai (1) Š nj. 1. R273, ŽCh6, MŽ365, Sut, D.Pošk, S.Dauk, M, L, LL131, ŠT153 pučiamasis klavišinis muzikos instrumentas: Skambina vargonais KlM27. Ant vargonų žaist, į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • viškos — vìškos (brus. вышкi) sf. pl. (2) [K], Rtr, K.Būg(Ds), FrnW; D.Pošk etnogr. 1. LKAI49(Ms, Šts, Kal, Krtn, Grg, Nmk, Kln, Prng, Pbs, Antr, Kkl, Švnč, Dsm, Vrn, Ndz), LEXXXIV353 klėties, prieklėčio, svirno lubos; vieta, patalpa ant jų, užlos: Visi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”